SiouxSports.com 2018 Sacred Heart Mens Hockey Schedule


2018 Sacred Heart Mens Hockey Schedule

Oct 12, 20187:05 pm ETlogoNortheasternL 2-5
Oct 13, 20187:05 pm ETlogoNortheasternL 0-5
Oct 20, 20187:05 pm ETlogoProvidenceT 2-2
Nov 2, 20187:05 pm ETlogo@BentleyW 3-2
Nov 3, 20186:05 pm ETlogo@BentleyL 2-3
Nov 9, 20187:05 pm ETlogo@ArmyW 4-2
Nov 10, 20182:05 pm ETlogoArmyL 1-4
Nov 16, 20187:05 pm ETlogoMercyhurstL 3-4
Nov 17, 20187:05 pm ETlogoMercyhurstL 0-3
Nov 23, 20181:05 pm ETlogo@CanisiusT 3-3
Nov 24, 20181:05 pm ETlogo@CanisiusL 2-3
Nov 30, 20187:05 pm ETlogoRobert MorrisW 2-1
Dec 1, 20182:05 pm ETlogoRobert MorrisL 1-2
Dec 7, 20187:05 pm ETlogo@RITW 4-3
Dec 8, 20185:05 pm ETlogo@RITW 6-4
Jan 4, 20197:05 pm ETlogo@Vermont
Jan 8, 20197:05 pm ETlogoAmerican Int'l
Jan 12, 20197:00 pm ETlogo@Yale
Jan 15, 20197:05 pm ETlogoAmerican Int'l
Jan 19, 20192:05 pm ETlogoAir Force
Jan 20, 20194:05 pm ETlogoAir Force
Ingalls Rink (New Haven, CT)
Jan 25, 20197:05 pm ETlogoHoly Cross
Jan 26, 20197:05 pm ETlogoHoly Cross
Jan 29, 20197:05 pm ETlogo@Connecticut
Feb 1, 20197:05 pm ETlogo@Robert Morris
Feb 2, 20194:05 pm ETlogo@Robert Morris
Feb 8, 20197:05 pm ETlogo@Niagara
Feb 9, 20194:05 pm ETlogo@Niagara
Feb 15, 20197:05 pm ETlogoRIT
Feb 16, 20197:05 pm ETlogoRIT
Feb 22, 20197:05 pm ETlogoArmy
Feb 23, 20197:05 pm ETlogo@Army
Feb 28, 20197:05 pm ETlogo@American Int'l
Mar 2, 20191:05 pm ETlogo@American Int'l