SiouxSports.com 2022 North Dakota Mens Hockey Schedule


2022 North Dakota Mens Hockey Schedule

Oct 16:07 CTManitobaW 5-1
Oct 77:07 CTlogoHoly Cross
Oct 86:07 CTlogoHoly Cross
Oct 147:07 CTlogoQuinnipiac
Oct 156:07 CTlogoQuinnipiac
Oct 217:00 CTlogo@Minnesota
Oct 227:00 CTlogo@Minnesota
Oct 297:07 PTArizona State
Nov 47:07 CTlogo@Nebraska-Omaha
Nov 57:07 CTlogo@Nebraska-Omaha
Nov 117:07 CTlogoDenver
Nov 126:07 CTlogoDenver
Nov 187:07 CTlogoMiami
Nov 196:07 CTlogoMiami
Nov 257:07 CTlogo@Bemidji State
Nov 266:07 CTlogoBemidji State
Dec 27:30 CTlogo@St Cloud St
Dec 36:00 CTlogo@St Cloud St
Dec 97:05 ETlogo@Western Michigan
Dec 106:05 ETlogo@Western Michigan
Dec 314:07 CTUSNTDP
Jan 67:07 CTLindenwood
Jan 76:07 CTLindenwood
Jan 137:07 CTlogoWestern Michigan
Jan 146:07 CTlogoWestern Michigan
Jan 207:07 CTlogoMinnesota-Duluth
Jan 216:07 CTlogoMinnesota-Duluth
Jan 277:05 ETlogo@Miami
Jan 287:05 ETlogo@Miami
Feb 107:00 MTlogo@Denver
Feb 116:00 MTlogo@Denver
Feb 177:07 CTlogoSt Cloud St
Feb 186:07 CTlogoSt Cloud St
Feb 247:30 MTlogo@Colorado College
Feb 256:00 MTlogo@Colorado College
Mar 37:07 CTlogoNebraska-Omaha
Mar 46:07 CTlogoNebraska-Omaha